Adatkezelési tájékoztató

 

A www.ecity.hu oldal üzemeltetője a Magyar Közigazgatásfejlesztés Zrt. („MKF”) (1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. D ép. fsz. 2., info@ecity.hu), amely adatkezelőként a honlappal (illetőleg az azon küldött elektronikus üzenetekkel) kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket végzi.

 

Az adatkezelés célja (Folyamat)

Az érintettek kategóriái

A kezelt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

Adattovábbítás/adatfeldolgozás

Törlési határidő

        1.     A weblapon

közölt elérhetőségen küldött megkeresések megválaszolása

A megkeresést küldő személy

Email cím, email üzenet tartalma

Az érintett hozzájárulása

Google Inc.

A hozzájárulás visszavonásáig,

illetve a cél

megvalósulásáig

(a

megkereséssel kapcsolatos levelezés utolsó elemét követő

90 napig)

        2.     A weboldal

technikai üzemeltetése, az oldal védelme jogellenes tevékenység

ellen

A weboldal látogatói

IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja,

lekért állományok, stb.)

Az MKF Zrt. jogos érdeke

(https://www.ecity.hu/docs/em.pdf)

 

2 hónap

3.     A weboldal üzemeltetésének technika biztosítása session cookiek segítségével

A weboldal látogatói

Session cookie-k, IP címek és azokhoz kapcsolódó technikai adatok (operációs rendszer, látogatás időpontja,

lekért

állományok, stb.)

Az MKF Zrt. jogos érdeke

(https://www.ecity.hu/docs/em.pdf)

 

A felhasználói látogatás (session) lezárása

 

Az adatkezelések önkéntesek, de adatainak megadása hiányában nem tudjuk az Ön megkereséseit megválaszolni, illetőleg a honlap működését biztosítani. 

 

Ön az EU Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve – a fenti 1. sz. adatkezelés vonatkozásában – automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. A hozzájáruláson alapuló 1. sz. adatkezelés vonatkozásában Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az alábbi email-címre intézett levélben vonhatja vissza:

info@ecity.hu.

 

Az adatokhoz kizárólag az MKF munkavállalói férnek hozzá, valamint a lent megjelölt adatfeldolgozók.  

 

Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk. Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást az MKF nem végez. 

Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu.  Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.